Moederdag Bijbelverzen 📖 10 Bijbelverzen: Dagelijkse Schriftinspiratie (2023)

Ter ere van moeders overal hebben we een lijst samengesteld vanBijbelverzen over moeders en het moederschap. Deze verzen kunnen op Moederdag troost bieden aan vrouwen die hun moeder hebben verloren, worstelen in hun rol als moeder of hunkeren naar hun eigen kinderen. We hopen ook dat deze verzen zullen dienen als herinnering aan de heilige roeping van het moederschap. Als christenen weten we dat ons ultieme voorbeeld Jezus is, die zijn leven voor ons heeft opgeofferd. Maar we zien ook voorbeelden van liefde en opoffering in het leven van menselijke moeders. Mogen deze verzen ons inspireren om het voorbeeld te volgen dat ons wordt gegeven en om een ​​heilig leven te leiden en God te verheerlijken in alles wat we doen.

Schriften voor Moederdag

 • Jesaja 66:13 In dit Bijbelvers voor Moederdag vergelijkt God zijn troost met de troost die een moeder haar kind zal geven.
 • Exodus 20:12 In de Tien Geboden wordt kinderen geleerd hun vader en moeder te eren. Dit wordt normaal gesproken bij het 5e gebod geteld.
 • Spreuken 22:6 Salomo zegt tegen moeders dat ze hun kind moeten trainen om in wijsheid te wandelen. Deze tekst wordt vaak aangehaald in moederdagpreken of wenskaarten.
 • Psalm 127:3 Koning David zegt dat kinderen een erfdeel van de Heer zijn. Dit is de bijbelverwijzing die zegt: "de vrucht van de baarmoeder is een beloning" van God.
 • Efeziërs 6:1-3 De apostel Paulus gaat dieper in op het 5e gebod in dit populaire moederdagschrift.
 • Spreuken 1:8-9 Salomo zegt: vergeet of verlaat de leer van je moeder niet. Deze passage wordt vaak aangehaald in kerkdiensten op Moederdag.
 • Spreuken 14:1 Dit is een andere populaire tekst voor Moederdag. Deze religieuze moederdagcitaat staat vaak op geschenken en wenskaarten.
 • Psalm 139:13 Dit bijbelvers zegt dat God het kind vormde in de baarmoeder van de moeder.
 • 2 Timotheüs 1:5 De apostel Paulus herinnert Timotheüs eraan dat zijn geloof werd doorgegeven door zijn grootmoeder en moeder. Dit bijbelvers wordt vaak voor Moederdag gelezen omdat het het belang van grootmoeders in Gods Woord vermeldt.
 • Spreuken 31:10-12 De passage uit de uitstekende vrouw is een andere populaire bijbelverwijzing voor Moederdag.
 • Lucas 1:46-48 Het Magnificat van Maria is het gebed van de vreugde van een moeder.
 • Religieuze moederdagcitaten van christelijke auteurs en kerkleiders

Jesaja 66:13 In dit Bijbelvers voor Moederdag vergelijkt God zijn troost met de troost die een moeder haar kind zal geven.

Jesaja 66:13
(ESV) Zoals iemand die zijn moeder troost, zo zal ik jou troosten; je zult getroost worden in Jeruzalem.
(NBG) Zoals iemand die zijn moeder troost, zo zal ik jou troosten; en u zult getroost worden in Jeruzalem.
(MSG) Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik jou troosten. Je zult getroost worden in Jeruzalem.”
(NIV) Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik jou troosten; en je zult getroost worden over Jeruzalem.
(NLT) Ik zal je daar in Jeruzalem troosten zoals een moeder haar kind troost.”

Exodus 20:12 In de Tien Geboden wordt kinderen geleerd hun vader en moeder te eren. Dit wordt normaal gesproken bij het 5e gebod geteld.

Exodus 20:12
(NBG) Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.
(NBG) Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geeft.
(MSG) Eer je vader en moeder zodat je lang zult leven in het land dat GOD, jouw God, je geeft.
(NIV) “Eer uw vader en uw moeder, opdat u lang leeft in het land dat de HERE, uw God, u zal geven.
(NLT) "Eer je vader en moeder. Dan zul je een lang en vol leven leiden in het land dat de HEER, je God, je geeft.

Spreuken 22:6 Salomo zegt tegen moeders dat ze hun kind moeten trainen om in wijsheid te wandelen. Deze tekst wordt vaak aangehaald in moederdagpreken of wenskaarten.

Spreuken 22:6
(ESV) Leid een kind op in de weg die het moet gaan; zelfs als hij oud is, zal hij er niet van afwijken.
(NBG) Leid een kind op in de weg die hij moet gaan: en als hij oud is, zal hij er niet van afwijken.
(MSG) Wijs uwkinderenin de goede richting - als ze oud zijn, zullen ze niet verloren gaan.
(NIV) Laat kinderen de weg opgaan die ze moeten gaan, en zelfs als ze oud zijn, zullen ze er niet van afwijken.
(NLT) Leid uw kinderen op het juiste pad, en als ze ouder zijn, zullen ze het niet verlaten.

Vind spirituele inspiratie wanneer - leesBijbeltekst van vandaagen deDeovtional Schriftpassage voor vandaag.

Psalm 127:3 Koning David zegt dat kinderen een erfdeel van de Heer zijn. Dit is de bijbelverwijzing die zegt: "de vrucht van de baarmoeder is een beloning" van God.

Psalmen 127:3
(HSV) Zie, kinderen zijn een erfdeel van de HEER, de vrucht van de baarmoeder een beloning.
(NBG) Zie, kinderen zijn een erfdeel van de HEER: en de vrucht van de baarmoeder is zijn beloning.
(MSG) Zie je niet dat kinderen het beste geschenk van GOD zijn? de vrucht van de baarmoeder zijn gulle erfenis?
(NIV) Kinderen zijn een erfenis van de HEER, nakomelingen een beloning van hem.
(NLT) Kinderen zijn een geschenk van de HEER; ze zijn een beloning van hem.

Efeziërs 6:1-3 De apostel Paulus gaat dieper in op het 5e gebod in dit populaire moederdagschrift.

Efeziërs 6:1
(ESV) Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, want dit is goed.
(NBG) Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer: want dit is goed.
(MSG) Kinderen, doe wat je ouders zeggen. Dit is alleen maar goed.
(NIV) Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, want dit is goed.
(NLT) Kinderen, gehoorzaam je ouders omdat je de Heer toebehoort, want dit is het juiste om te doen.

Efeziërs 6:2
(ESV) "Eer je vader en moeder" (dit is het eerste gebod met een belofte),
(NBG) Eer uw vader en moeder; (wat het eerste gebod met belofte is;)
(MSG) “Eer je vader en moeder” is het eerste gebod waar een belofte aan verbonden is, namelijk,
(NIV) "Eer uw vader en moeder" - dat is het eerste gebod met een belofte -
(NLT) "Eer je vader en moeder." Dit is het eerste gebod met een belofte:

Efeziërs 6:3
(ESV) "opdat het u goed moge gaan en dat u lang in het land zult leven."
(NBG) Dat het u goed zal gaan en dat u lang op aarde zult leven.
(MSG) "zodat je goed leeft en een lang leven hebt."
(NIV) “opdat het u goed moge gaan en dat u een lang leven op aarde zult genieten.”
(NLT) Als je je vader en moeder eert, "zal het goed met je gaan en zul je een lang leven op aarde hebben."

Spreuken 1:8-9 Salomo zegt: vergeet of verlaat de leer van je moeder niet. Deze passage wordt vaak aangehaald in kerkdiensten op Moederdag.

Spreuken 1:8
(ESV) Luister, mijn zoon, naar de instructie van je vader en verlaat de leer van je moeder niet,
(NBG) Mijn zoon, luister naar de instructies van uw vader en verlaat de wet van uw moeder niet:
(MSG) Let goed op, vriend, wat je vader je vertelt; vergeet nooit wat je op je moeders knie hebt geleerd.
(NIV) Luister, mijn zoon, naar de instructies van je vader en verlaat de leer van je moeder niet.
(NLT) Mijn kind, luister als je vader je corrigeert. Negeer de instructie van je moeder niet.

Spreuken 1:9
(ESV) want ze zijn een sierlijke krans voor je hoofd en hangers voor je nek.
(NBG) Want zij zullen een sieraad van genade op uw hoofd zijn, en ketenen om uw hals.
(MSG) Draag hun raad als bloemen in je haar, als ringen aan je vingers.
(NIV) Ze zijn een krans om je hoofd te sieren en een ketting om je nek te sieren.
(NLT) Wat je van hen leert, zal je met gratie bekronen en een ereketting om je nek zijn.

Spreuken 14:1 Dit is een andere populaire tekst voor Moederdag. Deze religieuze moederdagcitaat staat vaak op geschenken en wenskaarten.

Spreuken 14:1
(ESV) De wijste vrouw bouwt haar huis, maar dwaasheid met haar eigen handen breekt het af.
(NBG) Iedere wijze vrouw bouwt haar huis, maar de dwaze haalt het met haar handen naar beneden.
(MSG) Lady Wisdom bouwt een mooi huis; Sir Fool komt langs en breekt het steen voor steen af.
(NIV) De wijze vrouw bouwt haar huis, maar met haar eigen handen breekt de dwaze het hare af.
(NLT) Een wijze vrouw bouwt haar huis, maar een dwaze vrouw breekt het met haar eigen handen af.

Psalm 139:13 Dit bijbelvers zegt dat God het kind vormde in de baarmoeder van de moeder.

Psalmen 139:13
(ESV) Want jij vormde mijn innerlijke delen; je breide me samen in de schoot van mijn moeder.
(NBG) Want u hebt mijn teugels bezeten: u hebt mij bedekt in de schoot van mijn moeder.
(MSG) Oh ja, je hebt me eerst van binnen gevormd, daarna van buiten; je hebt me gevormd in de schoot van mijn moeder.
(NIV) Want jij hebt mijn diepste wezen geschapen; je breide me samen in de schoot van mijn moeder.
(NLT) Je maakte alle delicate, innerlijke delen van mijn lichaam en breide me samen in de baarmoeder van mijn moeder.

2 Timotheüs 1:5 De apostel Paulus herinnert Timotheüs eraan dat zijn geloof werd doorgegeven door zijn grootmoeder en moeder. Dit bijbelvers wordt vaak voor Moederdag gelezen omdat het het belang van grootmoeders in Gods Woord vermeldt.

2 Timotheüs 1:5
(ESV) Ik word herinnerd aan je oprechte geloof, een geloof dat eerst in je grootmoeder Lois en je moeder Eunice woonde en nu, daar ben ik zeker van, ook in jou woont.
(NBG) Wanneer ik het ongeveinsde geloof in u in herinnering breng, dat eerst woonde in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice; en ik ben ervan overtuigd dat ook in u.
(MSG) Die kostbare herinnering brengt een andere teweeg: je eerlijke geloof - en wat een rijk geloof is het, doorgegeven van je grootmoeder Lois aan je moeder Eunice, en nu aan jou!
(NIV) Ik word herinnerd aan je oprechte geloof, dat eerst leefde in je grootmoeder Loïs en in je moeder Eunice en, daar ben ik van overtuigd, nu ook in jou leeft.
(NLT) Ik herinner me je oprechte geloof, want je deelt het geloof dat voor het eerst je grootmoeder Lois en je moeder, Eunice, vervulde. En ik weet dat hetzelfde geloof sterk in jou blijft.

Spreuken 31:10-12 De passage uit de uitstekende vrouw is een andere populaire bijbelverwijzing voor Moederdag.

Hoofdstuk 31 van Spreuken, de verzen 10–31 worden ook genoemdKan Ḥayil vallen(אשת חיל,vrouw van moed) en toont de geïdealiseerde vrouw in de Oudtestamentische Hebreeuwse Bijbel.

Spreuken 31:10
(ESV) Een uitstekende vrouw die kan vinden? Ze is veel kostbaarder dan juwelen.
(NBG) Wie kan een deugdzame vrouw vinden? want haar prijs is ver boven robijnen.
(MSG) Een goede vrouw is moeilijk te vinden en veel meer waard dan diamanten.
(NIV) Een vrouw met een nobel karakter wie kan vinden? Ze is veel meer waard dan robijnen.
(NLT) Wie kan een deugdzame en capabele echtgenote vinden? Ze is kostbaarder dan robijnen.

Spreuken 31:11
(ESV) Het hart van haar man vertrouwt op haar, en het zal hem aan winst niet ontbreken.
(NBG) Het hart van haar man vertrouwt veilig op haar, zodat hij geen buit nodig heeft.
(MSG) Haar man vertrouwt haar zonder voorbehoud en heeft nooit reden om daar spijt van te hebben.
(NIV) Haar man heeft het volste vertrouwen in haar en het ontbreekt haar aan niets van waarde.
(NLT) Haar man kan haar vertrouwen en ze zal zijn leven enorm verrijken.

Spreuken 31:12
(ESV) Ze doet hem goed, en geen kwaad, alle dagen van haar leven.
(NBG) Ze zal hem alle dagen van haar leven goed doen en niet kwaad.
(MSG) Nooit hatelijk, ze behandelt hem haar hele leven genereus.
(NIV) Ze brengt hem alle dagen van haar leven goed, geen kwaad.
(NLT) Ze brengt hem alle dagen van haar leven goed, geen kwaad.

Lucas 1:46-48 Het Magnificat van Maria is het gebed van de vreugde van een moeder.

Lucas 1:46
(ESV) En Maria zei: "Mijn ziel prijst de Heer,
(NBG) En Maria zei: Mijn ziel verheerlijkt de Heer,
(MSG) En Mary zei, ik barst van het godsnieuws;
(NIV) En Maria zei: “Mijn ziel verheerlijkt de Heer
(NLT) Mary antwoordde: "Oh, wat prijst mijn ziel de Heer.

Lucas 1:47
(NBG) en mijn geest verheugt zich in God, mijn Heiland,
(NBG) En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Heiland.
(MSG) Ik dans het lied van mijn Heiland God.
(NIV) en mijn geest verheugt zich in God, mijn Heiland,
(NLT) Wat verheugt mijn geest zich in God, mijn Heiland!

Veelgestelde vragen over Moederdag en religieuze betekenis

Is Moederdag een christelijke feestdag?

Ja, Moederdag is een christelijke feestdag. Het is een dag om moeders, grootmoeders en overgrootmoeders te eren en te vieren. Het is ook een dag om de overleden moeders te herdenken. bloemen, kaarten en geschenken worden gegeven om liefde en waardering te tonen voor alles wat moeders doen. Kerken hebben vaak speciale diensten op Moederdag. er worden schriftlezingen over moeders gedeeld en er wordt gebeden voor alle moeders. Lees dit artikel voor meer informatie over de oorsprong van Moederdag en de connecties met het christendom: https://www.billygrahamlibrary.org/articlenavigator/origins-of-mothers-day/

In welk bijbelgedeelte vergelijkt God zichzelf met een moeder?

In Jesaja 66:13 vergelijkt God zichzelf met een moeder die haar kinderen troost. “Zoals een moeder haar kinderen troost, zo zal ik jou troosten; en je zult getroost worden over Jeruzalem.
Deze analogie wordt gebruikt om te illustreren hoe medelevend en troostrijk God is. Net zoals een moeder er altijd is voor haar kinderen, zo is God er ook altijd voor ons. Hij houdt van ons en geeft veel om ons, wat we ook doormaken in het leven.

Wat zegt Spreuken 31 over een vrouw?

De vrouw beschreven in Spreuken 31 is deugdzaam, hardwerkend en onafhankelijk. Ze is een geweldige echtgenote en moeder die voor haar gezin zorgt en met gratie en wijsheid voor hen zorgt.
De passage prijst de vrouw ook voor haar zakelijk inzicht en stelt dat ze winst maakt met haar eigen ondernemingen. Dit suggereert dat de vrouw van Spreuken 31 niet alleen capabel maar ook ambitieus is - inderdaad een zeldzame combinatie!

Wat is een goed Bijbelvers voor Moederdag?

1 Korintiërs 13:13: “En nu blijven deze drie over: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste hiervan is liefde.” Dit bijbelvers spreekt over de kracht van liefde en hoe deze blijft bestaan ​​lang nadat geloof en hoop zijn verdwenen. Het is een passend vers voor moeders op Moederdag als ze nadenken over alle manieren waarop liefde hen door de jaren heen heeft ondersteund.

Wat is het verschil tussen moederdag en moederdag?

Antwoord: Moederdag is een dag om moeders en het moederschap te vieren, terwijl moederdag een dag is om individuele moeders te vieren. Mothering Sunday werd oorspronkelijk gevierd in het Verenigd Koninkrijk als een dag voor christenen om hun "moederkerk" te bezoeken - de belangrijkste kerk in hun gebied. Deze traditie is voortgezet, met mensen die hun familie bezoeken op Moederdag. Moederdag is een Amerikaanse uitvinding en is in de eerste plaats bedacht als een manier om meer kaarten en bloemen te verkopen.

Wie moet Moederdag vieren?

Moederdag zou gevierd moeten worden door iedereen die een moeder heeft. Moederdag zou een dag moeten zijn waarop we de tijd nemen om alles te waarderen wat onze moeders voor ons hebben gedaan. Zelfs als we niet perfect met onze moeders kunnen opschieten, of als we ze niet meer in ons leven hebben, is het belangrijk om te onthouden hoeveel goeds ze voor ons hebben gedaan. Ze hebben ons tenslotte het leven zelf gegeven.

Wanneer is Moederdag?

Moederdag wordt altijd gevierd op de tweede zondag in mei. De datum is gekozen om moeders over de hele wereld te eren. De precieze datum voor Moederdag varieert van land tot land, maar valt over het algemeen tussen eind maart en begin juni.

Wat is de betekenis en geschiedenis van moederdag?

Moederdag is een dag om het moederschap en de moederband te vieren. Het wordt gevierd in de Verenigde Staten sinds 1914, toen president Woodrow Wilson het tot nationale feestdag verklaarde. De oorsprong van Moederdag is duister. Sommigen zeggen dat het begon met de oude Grieken, die een lentefeest hielden genaamd "Rhea" ter ere van de moedergodin. Anderen zeggen dat het begon met de kerk, die een speciale dag opzij zette om Maria, de moeder van Jezus Christus, te eren. In ieder geval wordt Moederdag inmiddels over de hele wereld gevierd. Het is een tijd om moeders te eren voor hun liefde en opoffering. Het is ook een tijd om na te denken over het belang van moeders in ons leven en in onze samenleving.

Waarom wordt moederdag zo gecommercialiseerd?

Antwoord: Moederdag wordt gecommercialiseerd omdat het in theorie een dag is om te vieren en waardering te tonen voor alle geweldige moeders die er zijn. Hallmark en andere bedrijven hebben er echter een dag van gemaakt waarop mensen zich verplicht voelen om geld uit te geven aan geschenken, bloemen en brunch in plaats van hun moeders te vertellen hoeveel ze ze waarderen.
Sommige mensen beweren dat Moederdag helemaal moet worden afgeschaft omdat het een andere manier is waarop het kapitalisme vrouwen uitbuit, maar anderen geloven dat het een zinvolle dag kan zijn als we allemaal ons best doen om het terug te vorderen van de bedrijven. Het komt erop neer dat het moederschap in onze samenleving wordt ondergewaardeerd en onderbetaald, dus elke gelegenheid om moeders te vieren en te eren is de moeite waard.

Waarom worden anjers geassocieerd met Moederdag?

Anjers zijn een symbool van moederliefde en worden traditioneel geassocieerd met Moederdag. Ze vertegenwoordigen alles wat waar en goed is aan moeders - hun onvoorwaardelijke liefde, hun zorgzame en verzorgende karakter, en hun kracht. Anjers staan ​​ook voor waardering en dankbaarheid, twee emoties die we vaak voelen voor onze moeders. Dus als je je moeder een anjer geeft op Moederdag, breng je al deze gevoelens op de eenvoudigste maar mooiste manier over.
De oorsprong van deze traditie is eigenlijk best interessant. In de oudheid geloofden mensen dat anjers de kracht hadden om gebroken harten te helen en mensen weer bij elkaar te brengen.

Welke Amerikaanse president heeft van Moederdag een officiële feestdag gemaakt?

Het was Woodrow Wilson die van Moederdag een officiële feestdag maakte. Na het horen van een preek van evangelist Anna Jarvis in 1908, beloofde Wilson de dag officieel te maken en vaardigde hij in 1914 een presidentiële proclamatie uit.

Wat isMode?

Mōdraniht is een Oud-Engels woord dat "nacht van de moeders" betekent. Het was een festival gevierd door de Germaanse stammen in de nacht van de winterzonnewende. Het festival eerde de moederlijke aspecten van de natuur, waaronder de godinnen Freyja en haar bedienden, die werden geassocieerd met vruchtbaarheid, bevalling en moederschap. De viering van Mōdraniht was waarschijnlijk een overblijfsel uit voorchristelijke tijden, toen inheemse mensen hun voorouders vereerden en bedankten voor de gaven van de natuur. Nadat het christendom in Europa was aangekomen, probeerde de kerk heidense vieringen zoals Mōdraniht uit te roeien. Maar ook al werd het niet langer openlijk gevierd, veel van zijn tradities werden in ere gehouden

Wat doetTheotokos(moeder van God) bedoel?

Theotokos is een Grieks woord dat "God-drager" of "Geboorte-gever van God" betekent. Het wordt in de orthodox-christelijke traditie gebruikt als titel voor Maria, de moeder van Jezus Christus. Het iconische beeld van de Theotokos die het Christuskind in haar armen houdt, drukt haar essentiële rol in onze redding uit. Want het was door haar “fiat” – haar vrije toestemming om de Moeder van God te worden – dat het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond (Johannes 1:14). Door de moeder van Jezus te worden, werkte Maria op een unieke manier samen met Gods genade en bracht ze onze verlossing tot stand. Hierdoor, zij

Is Moederdag gerelateerd aan katholieke mariologie? Vereren christenen Maria op Moederdag?

Nee. Moederdag is niet gerelateerd aan katholieke mariologie. Moederdag is in het leven geroepen om het moederschap en moederlijke banden te vieren, terwijl de katholieke mariologie gericht is op de theologische studie van Maria, de moeder van Jezus.

Wie was Maria, moeder van Jezus?

Er is veel discussie over de identiteit van Maria, de moeder van Jezus. Sommigen geloven dat ze een eenvoudig boerenmeisje was uit de stad Nazareth, terwijl anderen beweren dat ze eigenlijk een koningin of een hooggeplaatst lid van het koningshuis was. De Bijbel geeft echter geen definitieve antwoorden en laat haar verhaal open voor interpretatie. Sommigen zeggen dat Maria werd overschaduwd door Jezus' vader Jozef en een grotendeels symbolische rol speelde in zijn leven en bediening. Anderen beweren dat ze een integraal onderdeel was van zijn bediening en een grote invloed had op de leringen van haar zoon.

Religieuze moederdagcitaten van christelijke auteurs en kerkleiders

Deze prachtige verzameling citaten van christelijke auteurs en kerkleiders is de perfecte manier om je moeder te laten zien hoeveel je haar waardeert. Deze wijze woorden zullen haar herinneren aan het belang van het moederschap en de impact die ze heeft op de wereld.

Alleen God Zelf waardeert ten volle de invloed van een christelijke moeder op de karaktervorming van haar kinderen. ~ Billy Graham

https://www.whatchristianswanttoknow.com/21-great-christian-quotes-about-mothers/

Ik hoop en bid dat iemand ooit een herdenkingsdag voor moeders zal vinden om haar te herdenken voor de weergaloze dienst die ze de mensheid op elk gebied van het leven bewijst. Ze heeft er recht op.— Ann Reeves Jarvis (oprichter van Moederdag in de Verenigde Staten)

Een gedrukte kaart betekent niets behalve dat je te lui bent om de vrouw te schrijven die meer voor je heeft gedaan dan wie dan ook ter wereld. En snoep! Je brengt een doos naar moeder - en eet het grootste deel zelf op. Een mooi gevoel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Jarvis

Ik geloof niet dat er genoeg duivels in de hel zijn om een ​​jongen uit de armen van een vrome moeder te trekken. ~ Billy zondag

Ik kan je niet zeggen hoeveel ik te danken heb aan het plechtige woord van mijn goede moeder. ~ Charles Haddon Spurgeon

https://www.whatchristianswanttoknow.com/21-great-christian-quotes-about-mothers/

Meer Bijbelstudie over het belang van moeders volgens Gods Woord

https://www.sharefaith.com/blog/2013/04/top-20-bible-verses-mothers-day/

https://www.biblestudytools.com/topical-verses/mothers-day-bible-verses/

https://www.christianity.com/bible/bible-verses-for-mother's-day-43

https://ministry-to-children.com/bible-verses-for-mothers-day/

https://www.openbible.info/topics/mothers_day

https://www.crosswalk.com/special-coverage/mothers-day/bible-verses-perfect-for-your-mothers-day-card.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Proverbs_31

https://en.wikipedia.org/wiki/Mother%27s_Day_(Verenigde_Staten)

Klik om dit bericht te beoordelen!

[Totaal:1Gemiddeld:5]

Meer Schriftcitaten:

10 Bijbelverzen over moeders die je zullen bemoedigen en inspireren op Moederdag

Fijne moederdag aan alle geweldige moeders die er zijn! Terwijl u deze speciale dag viert, willen we enkele Bijbelverzen delen die u zullen bemoedigen en inspireren. God heeft zoveel te zeggen over moeders, en Jezus had...

Vaderdag Bijbelverzen 👔

De Bijbel heeft veel te zeggen voor Vaderdag. Laat je vader zien hoeveel je om deze Vaderdag geeft met deze doordachte bijbelverzen. Hij zal ontroerd zijn te weten dat je de tijd hebt genomen om te leren wat de Bijbel...

Bijbelverzen over kinderen

De Schrift zegt veel over kinderen als een zegen. Deze Bijbelverzen over kinderen zullen iedereen helpen die kinderen opvoedt, kinderen onderwijst of moeders aanmoedigt om hun liefde voor hun baby's te uiten. Elke christen heeft de plicht om lief te hebben, te beschermen, te respecteren,...

Bijbelverzen over het leven

Op zoek naar wat inspiratie en begeleiding in je leven? Bekijk deze verbazingwekkende verzameling bijbelverzen over het vinden van een nieuw leven in Jezus Christus! Deze geschriften zullen je bemoedigen en opbeuren, en je de kracht geven om je leven te leven volgens...

Bijbelverzen over geld

God heeft veel te zeggen over geld en hoe christenen hun middelen besteden. Deze citaten uit de Schriften zullen u helpen de HEER te behagen en een verstandige rentmeester te zijn van de financiële middelen die hij u heeft toevertrouwd. Blader door deze bijbelse...
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 03/09/2023

Views: 5943

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.