Inch Fraction Calculator - Decimaal naar inches (2023)

Converteer inch-breuken naar decimaal, decimaal naar inches, inches naar metrische metingen, metrische metingen naar inch-fracties en inches naar feet met behulp van onze inch naar breukcalculator.

Inch breuk, decimale en metrische resultaten

5/8"

Keizerlijke eenheden

5/8

Inches (fractie)

0,625

Inches

0,052083

Voeten

Metrische eenheden

15.875

millimeter

1.5875

Centimeter

Meer precisie

Voeg deze rekenmachine toe aan uw site

Op deze pagina:

  • Inch-breukcalculator
  • Hoe inch-fracties te berekenen
  • Hoe inch naar breuk te converteren
  • Decimaal naar inches grafiek
  • Hoe inch-fracties naar decimaal te converteren
  • Inch naar decimale grafiek
  • Hoe inch naar metrische metingen te converteren
  • Hoe inch-fracties op een meetlint te vinden
  • Veel Gestelde Vragen
  • Referenties

[ alles zien ]

Door

Inch Fraction Calculator - Decimaal naar inches (2)

Joe is de maker van Inch Calculator en heeft meer dan 20 jaar ervaring in engineering en constructie. Hij heeft verschillende diploma's en certificeringen.

Volledige bioscoop

Beoordeeld door

Inch Fraction Calculator - Decimaal naar inches (3)

Ethan is gepromoveerd in de astrofysica en is momenteel wetenschapper op het gebied van satellietbeeldvorming. Hij is gespecialiseerd in wiskunde, wetenschappen en astrofysica.

Volledige bioscoop

Hoe inch-fracties te berekenen

Metingen in inches kunnen worden uitgedrukt als een decimaal of een breuk. Wanneer inches worden uitgedrukt als een breuk, zijn er enkele speciale regels die moeten worden gevolgd, die belangrijk zijn om te weten om een ​​decimaal correct om te zetten in inches.

Hoewel breuken van een inch kunnen worden weergegeven als elke standaardbreuk, gebruiken de meest voorkomende breuken van een inch noemers die machten van 2 zijn, van een halve inch tot aan de 64ste van een inch. Dat betekent dat de noemers van breuken meestal 2, 4, 8, 16, 32 en 64 zijn.

Deze specifieke fracties van een inch worden aangeduid alsinch fracties.

Als resultaat, als we een decimaal naar een van deze inch-fracties willen converteren, weet dan dat het converteren van een decimaal naar een inch-fractie niet helemaal hetzelfde is als het converteren van eendecimaal tot een gewone breuk.

In plaats daarvan zal er een kleine afronding plaatsvinden, omdat het nodig zal zijn om de dichtstbijzijnde breuk te vinden met als noemer een macht van 2, ook wel bekend als een dyadische breuk of dyadische rationaal getal.[1]Typische inch-fracties zien er ongeveer uit als 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 of 1/2.

Wanneer u met grotere afmetingen werkt, kunt u onze gebruikenvoeten en inches rekenmachinebreuken in voet en inch optellen of aftrekken.

Hoe inch naar breuk te converteren

Als u decimale inches wilt converteren naar een inch-fractie, moet u het decimale gedeelte afronden naar de dichtstbijzijnde dyadische fractionele inch.

Scheid eerst het hele getal van het decimaal getal; dit zijn de hele inches. Neem vervolgens het resterende deel van de komma rechts van de komma en vermenigvuldig dit met de noemer van het gewenste precisieniveau (bijv. 1/16, 1/32 of 1/64).

Om bijvoorbeeld af te ronden naar de dichtstbijzijnde 1/16, neemt u het decimale deel en vermenigvuldigt u dit met 16. Dan,ronde het resultaatom de teller van de inch-fractie te krijgen.

Plaats ten slotte de teller boven het precisieniveau, in dit geval 16. Plaats vervolgens de fractionele inches naast de hele inches voor het eindresultaat.

Bijvoorbeeld,laten we 2,695 inch converteren naar een breuk met een precisie van 1/16″.

Verwijder het hele nummer2van het decimaal om ons te laten met het decimaal0,695.

Vermenigvuldig dan0,695tegen 16.

0,695 × 16 = 11,12

Rond dit af naar het dichtstbijzijnde gehele getal; in dit geval kan 11,12 worden afgerond naar 11. Zet dat in een breuk gedeeld door 16, dus 11/16 is de resterende inch-fractie.

Zet het allemaal bij elkaar door de hele inch (2) voor de inch-fractie te plaatsen.

2,695 inch ≈ 211/16

Met deze methode kunt u dus zien dat 2,695 decimale inches ongeveer gelijk zijn aan 211/16als een inch-fractie. Merk op dat we een teken "ongeveer gelijk" gebruiken in plaats van een gelijkteken omdat de twee getallen niet exact gelijk zijn.

Decimaal naar inches grafiek

Gebruik deze grafiek van decimalen naar inches om eenvoudig de juiste breuk voor uw decimale meting te vinden of om inches naar breuken om te zetten. Vind decimale equivalenten in164"verhogingen, inclusief12",14",18",116", En132" afmetingen.

De grafiek toont ook hints over de markeringen die op een meetlint of liniaal te vinden zijn.

Inch Fraction Calculator - Decimaal naar inches (4)

Hoe inch-fracties naar decimaal te converteren

Het omzetten van een inch-fractie naar decimale inches is net zo eenvoudig als het delen van de breuk. Deel het bovenste getal (teller) door het onderste getal (noemer) om de waarde in inches als een decimaal getal te vinden.

Je kunt ook eenbreuk naar decimale rekenmachineof onderstaand schema.

Inch naar decimale grafiek

De onderstaande tabel met fracties van inch naar decimaal en metrisch toont equivalente lengtemetingen in fracties, decimalen en millimeters tot één inch inch164"verhogingen. U kunt dit gebruiken om inches om te zetten in decimalen of millimeters.

Inch-fracties tot op 1/64 inch en de equivalente decimale waarden in inches en metrische waarden in millimeters
Fractie
(inches)
Decimale
(inches)
Metriek
(millimeter)
1/64″0.015625″0,396875mm
1/32″0.03125″0,79375mm
3/64″0.046875″1.190625mm
1/16″0.0625″1,5875mm
5/64″0.078125″1,984375mm
3/32″0.09375″2.38125 mm
7/64″0.109375″2,778125 mm
1/8″0.125″3.175mm
9/64″0.140625″3,571875mm
5/32″0.15625″3,96875mm
11/64″0.171875″4,365625 mm
3/16″0.1875″4,7625mm
13/64″0.203125″5.159375mm
7/32″0.21875″5,55625mm
15/64″0.234375″5,953125 mm
1/4″0,25″6,35 mm
17/64″0.265625″6,746875mm
9/32″0.28125″7.14375mm
19/64″0,2968757,540625mm
5/16″0.3125″7,9375mm
21/64″0.328125″8,334375mm
11/32″0.34375″8,73125 mm
23/64″0.359375″9.128125 mm
3/8″0.375″9.525mm
25/64″0.390625″9,921875 mm
13/32″0.40625″10.31875mm
27/64″0.421875″10.715625mm
7/16″0.4375″11,1125mm
29/64″0.453125″11.509375mm
15/32″0.46875″11,90625mm
31/64″0.484375″12.303125mm
1/2″0,5″12,7 mm
33/64″0.515625″13.096875mm
17/32″0.53125″13,49375mm
35/64″0.546875″13.890625mm
9/16″0.5625″14,2875mm
37/64″0.578125″14,684375mm
19/32″0.59375″15.08125mm
39/64″0.609375″15.478125 mm
5/8″0.625″15.875mm
41/64″0.640625″16.271875mm
21/32″0.65625″16,66875mm
43/64″0.671875″17.065625mm
11/16″0.6875″17,4625mm
45/64″0.703125″17,859375 mm
23/32″0.71875″18,25625mm
47/64″0.734375″18,653125 mm
3/4″0,75″19,05 mm
49/64″0.765625″19,446875mm
25/32″0.78125″19,84375 mm
51/64″0.796875″20.240625 mm
13/16″0.8125″20,6375mm
53/64″0.828125″21.034375mm
27/32″0.84375″21,43125mm
55/64″0.859375″21.828125mm
7/8″0.875″22.225mm
57/64″0.890625″22,621875mm
29/32″0.90625″23,01875mm
59/64″0.921875″23,415625 mm
15/16″0.9375″23,8125mm
61/64″0.953125″24.209375mm
31/32″0.96875″24,60625mm
63/64″0.984375″25.003125mm
1″1.0″25,4 mm

Hoe inch naar metrische metingen te converteren

Om inch-fracties om te zetten in metrische metingen, moet u er rekening mee houden dat er 2,54 centimeter of 25,4 millimeter per inch is.

Dus, om een ​​inch-fractie om te zetten naarcentimeter, vermenigvuldigt u de inches met 2,54 en converteert u naarmillimeter, vermenigvuldig met 25,4.

cm = inch × 2,54
mm = inch × 25,4

Je kunt ook eenlengte converterzoals eenSAE naar metrische omzetter.

Hoe inch-fracties op een meetlint te vinden

Inch Fraction Calculator - Decimaal naar inches (5)

Afmetingen zoeken op aliniaalofrolmaatkan in het begin verwarrend zijn, maar als je eenmaal begrijpt hoe de markeringen zijn ingedeeld, zul je zien dat het vrij eenvoudig is. Merk op dat de markeringen tussen de hele inch-nummers in lengte variëren.

De langste markeringen zijn de kwart-inch markeringen, d.w.z. de eerste markering is 1/4 inch, de tweede is 1/2 (2/4) inch en de derde is 3/4 inch.

De volgende langste markeringen zijn de achtste-inch markeringen, d.w.z. de eerste markering is 1/8 inch, de tweede is 3/8 inch, de derde is 5/8 inch, enz.

De kleinste markeringen zijn markeringen van de zestiende inch, d.w.z. de eerste markering is 1/16 inch, de tweede is 3/16 inch, de derde is 5/16 inch, enz.

Inch Fraction Calculator - Decimaal naar inches (6)

We hebben ook eengratis afdrukbare liniaalmet breukmetingen gemarkeerd om u te helpen leren hoe u de inch-fracties voor een meting kunt vinden. Als u metingen nodig hebt die nauwkeuriger zijn dan 64ste van een inch, dan moet u een nauwkeuriger meetinstrument gebruiken, zoals remklauwen.

Veel Gestelde Vragen

Wat is een inch-fractie?

Een inch-fractie is een fractie van een inch met een noemer die een macht van twee is. 1/2, 3/8, 15/16, 17/32 en 33/64 zijn bijvoorbeeld allemaal voorbeelden van inch-fracties.

Hoe groot is één inch?

Als u meer bekend bent met het metrieke stelsel, eeninchis gelijk aan 25,4 millimeter of 2,54 centimeter. Zo niet, dan is een standaard paperclip 2,5 cm lang en is de diameter van een Amerikaanse kwart ook ongeveer 2,5 cm.

Gebruik je decimalen of breuken voor inches?

U kunt decimalen of breuken gebruiken bij het weergeven van delen van een inch. Gewoonlijk gebruiken we breuken wanneer het deel van een inch gelijk is aan een van de gewone inch-fracties in de bovenstaande lijst.

Waarom gebruiken de VS inches?

De VS gebruiken inches omdat het zich houdt aan het imperiale meetsysteem, terwijl het grootste deel van de rest van de wereld het metrische systeem gebruikt.

Het Verenigd Koninkrijk adopteerde deze imperiale eenheden in 1826, en aangezien het destijds veel invloed had in de Verenigde Staten, namen de VS ze ook over. Tegenwoordig is het Verenigd Koninkrijk echter veranderd om voornamelijk het metrieke stelsel te gebruiken.

Wat is het symbool voor inches?

Inches worden meestal weergegeven met de afkortingin, of met een dubbele apostrof, bekend als een dubbel priemgetal,. Bijvoorbeeld:

5 inch = 5 inch = 5″

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 10/17/2023

Views: 6010

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.