60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (2023)

Voor altijd in ons leven is er één persoon die ons nooit kan opgeven en altijd aan onze zijde staat, wat er ook gebeurt. We komen woorden te kort als we over deze persoon in ons leven praten, omdat God niet overal kan zijn, dus maakte hij MOEDERS. Ja, moeder is een persoon die altijd bij ons is, voor ons zorgt, van ons houdt en ons levenslang al haar mededogen geeft.Moeder citeertzijn een manier om de liefde van je moeder te voelen.

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (1)

Moeders grenzen aan goden en zijn evenzeer verantwoordelijk voor ons geluk. Een moeder offert alles op voor het geluk en de welvaart van haar kind. Daarom zou het onze prioriteit moeten zijn om al het mogelijke te doen voor haar geluk en welzijn.Citaten over mamakan je helpen je te verhouden tot de strijd van je moeder voor jou en de inspanningen die ze in je leven heeft gestoken.

Een moeder is een toonbeeld van liefde en opofferingen, men kan haar niveau van pijn en worstelingen nooit evenaren waarmee ze wordt geconfronteerd voor haar kinderen. Het is onze enige plicht om haar het gelukkigst en trots te maken op haar stap die ze heeft gezet voor ons geluk en welzijn.Citaten over moederbestaan ​​uit enkele echt goede en ware uitspraken die je hart zeker zullen raken en je de pijn zullen laten voelen die je moeder altijd doormaakt.

Hieronder zijn enkele gegevenhartverwarmende citatenop moeder om je speciaal te voelen voor je moeder.

Pagina-inhoud

Moeder citeert

1.) "Als niemand in je gelooft, zal je moeder je nog steeds steunen."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (2)

2.) “Moeder, een persoon die onvoorwaardelijk van je houdt, de maker en bewaarder van dierbare herinneringen, je favoriete bondgenoot en geheime bewaarder; iemand die je inspireert om vooruit te blijven gaan.”

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (3)

3.) "Het leven komt niet met een handleiding, het komt met een moeder."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (4)

4.) "Alles in het leven is van voorbijgaande aard, maar moederliefde is altijd eeuwig."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (5)

5.) "Niets maakt je gelukkiger dan de glimlach van je moeder."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (6)

6.) “Als je een goede dag hebt met de kinderen, kun je geen goede avond met hen hebben. Het is wetenschap.'

7.) "Kinderen hebben geen perfecte moeder nodig, ze hebben een gelukkige nodig."

8.) "De jongen vroeg zijn vader:" Wat is een man? De vader zegt: "Een man is iemand die verantwoordelijk is en voor het gezin zorgt." De kinderen zeggen: "Ik hoop dat ik net als mama een man kan zijn."

9.) "Toen ik moeder werd, had ik niet verwacht dat ik zowel overweldigende liefde als een groot gevoel van verlies zou voelen."

10.) "Mam, ik kan je niet genoeg bedanken voor wat je voor me hebt gedaan, je was er altijd wanneer ik je het meest nodig had."

Moeder citeert over dochter

11.) "Moeder en dochter gaan nooit echt uit elkaar, misschien op afstand maar nooit in het hart."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (7)

12.) "Hoe meer een dochter de details van het leven van haar moeder kent, hoe sterker de dochter."

13.) “In haar armen leefde en groeide ik, in deze wereld, toen ik onschuldig nieuw was. Als een zaadje had ze lang gezaaid. Ik was, ben en zal altijd een eigen plant zijn.”

14.) "Als ik iets heb gedaan dat in het leven wordt geprezen, dan is het om mijn kinderen de stabiliteit van mijn onvoorwaardelijke liefde te geven, de wijsheid om goed van kwaad te onderscheiden en het mededogen om de wereld door de ogen van anderen te zien."

15.) "We speelden bruiloft vandaag, en toen het tijd was om te gaan, trok mijn dochter alle overgebleven cake in haar bloemenmeisjesmand voor later, en zo weet ik dat ze van mij is."

16.) “Mijn dochter is mijn grootste prestatie. Ze is een kleine ster en mijn leven is zoveel ten goede veranderd sinds ze erbij is gekomen.”

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (8)

17.) "Ik hou ervan om mijn dochter nieuwe dingen te zien leren, ik zit gewoon te staren en te grijnzen als een dwaas."

18.) "God kon niet overal zijn, en daarom maakte hij moeder."

19.) "Moeder worden betekent dat je baby degene is die de hele nacht aan het drinken is, en jij bent degene die de volgende dag wordt opgehangen."

20.) "Alleen moeder kan tegelijkertijd offeren en glimlachen."

Moeder citeert over zoon

21.) "Moeders zijn altijd ondoorgrondelijke wezens voor hun zonen."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (9)

22.) "Moederliefde is de remedie voor alles."

23.) “Wat is onvoorwaardelijke liefde? vroeg iemand mij. Ik keek naar mijn moeder.”

24.) "Een moeder kan voor tien kinderen zorgen, maar soms kunnen tien kinderen niet voor één moeder zorgen."

25.) “Zelfs de engelen uit de hemel zouden verbaasd zijn geweest om een ​​dame als jij te zien. Mijn moeder."

26.) “Moeder is de eerste god van haar zoon. Ze moet hem de allerbelangrijkste les leren: hoe lief te hebben.”

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (10)

27.) “Beste mama, je bent een voorbeeld van schoonheid, liefde, kracht en alle goddelijke dingen, je bent onvervangbaar, onvergelijkbaar. Ik ben zo gezegend dat je van mij bent.”

28.) "Als je in de ogen van je moeder kijkt, weet je dat dit de puurste liefde is die je op deze aarde kunt vinden."

29.) "Het maakt niet uit hoe oud ik word, ik wil altijd mijn moeder als ik me niet goed voel."

30.) "Ik geloof in liefde op het eerste gezicht, omdat ik van mijn moeder hou sinds ik mijn ogen heb geopend."

Liefde voor moedercitaten

31.) "Roddelen met je moeder is een ander soort thee."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (11)

32.) “Er zullen zo vaak zijn dat je het gevoel hebt dat je gefaald hebt. Maar in de ogen, het hart en de geest van je kind ben je een supermoeder.”

33.) "Het leven begon met wakker worden en van mijn moeders gezicht houden."

34.) "De kostbaarste juwelen die je ooit om je nek zult hebben, zijn de armen van je kinderen."

35.) “Ik herinner me het gebed van mijn moeder en ze hebben me altijd gevolgd. Ze hebben zich de hele tijd aan mij vastgeklampt.”

36.) "Geest: laten we zelfmoord plegen en deze pijn beëindigen. Hart: geen moeder zal huilen."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (12)

37.) "Ongeacht je leeftijd, je hebt altijd je moeder nodig."

38.) "Mannen zijn wat hun moeders van hen hebben gemaakt."

39.) "Het belangrijkste dat een vader voor zijn kinderen kan doen, is van hun moeder houden."

40.) "Mam, het geweldige vermogen om midden in de nacht door gesloten deuren te hoesten, drie slaapkamers verderop, terwijl papa naast je snurkt."

Moeder citeert

41.) "MOM" schaduw van onze elke stap in het leven.

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (13)

42.) "Ik zou graag de ideale moeder zijn, maar ik heb het te druk met het opvoeden van mijn kinderen."

43.) "Je bent een sterke, dappere, uitzonderlijke, mooie inspirerende lieve moeder."

44.) "Er is geen manier om een ​​perfecte moeder te zijn en een miljoen manieren om een ​​goede te zijn."

45.) "In de ogen van een kind is een moeder een godin."

46.) "De beste baan is om moeder te zijn, de moeilijkste baan is om een ​​geweldige moeder te zijn."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (14)

47.) "Moeders houden de handen van hun kinderen even vast, maar hun hart voor altijd."

48.) "Het hart van een moeder is een diepe afgrond op de bodem waarvan je altijd vergeving zult vinden."

49.) "Succesvolle moeders zijn niet degenen die nooit hebben geworsteld, zij zijn degenen die nooit opgeven, ondanks de worstelingen."

50.) "Een goede moeder zijn terwijl mijn hart brak, was een van de moeilijkste rollen die ik ooit heb moeten spelen."

Moeder zijn citeert

51.) “Mam, wat zijn deze littekens op je buik? Mam: Dat zijn de gedichten die we bij elkaar hebben gekrabbeld.”

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (15)

52.) "De echte helden van de wereld zijn moeder zoals jij."

53.) “Het is gemakkelijker om sterke mannen te bouwen dan om gebroken mannen te oogsten. Dat is mijn taak als alleenstaande moeder.”

54.) "Moeder zijn gaat niet over wat je hebt opgegeven om een ​​kind te krijgen, maar wat je hebt gewonnen door er een te krijgen."

55.) "Moederschap: alle liefdes beginnen en eindigen daar."

56.) "De zachte regens die vallen voordat regenbogen verschijnen, de bloem die barst van kleur in de lente, kan niet worden vergeleken met de schoonheid in het hart van een moeder."

60 moedercitaten om je moeder zich speciaal te laten voelen (16)

57.) “Moeders en hun kinderen behoren tot een geheel eigen categorie. Er is geen band zo sterk in de hele wereld.

58.) "Voor de wereld ben je een moeder, maar voor je familie ben je de wereld."

59.) "Een moeder is je eerste vriend, je beste vriend, je vriend voor altijd."

60.) "Moederliefde is de brandstof die een normaal mens in staat stelt het onmogelijke te doen."

Conclusie

Moeders zijn een teken van liefde en strijd, ze is liefdevol, zorgzaam, lief, behulpzaam en sterk tegelijk. Ze kan vele rollen in je leven spelen, maar niemand, letterlijk niemand, kan de plaats van een moeder innemen en kan niet eens denken aan de strijd en opofferingen die ze heeft doorstaan ​​om je glimlach te zien.

Vond je onze unieke collectie vanCitaten moeder zijn?Zo ja, laat het ons dan weten in de commentaarsectie hieronder. Moeders zijn onvergelijkbaar.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 10/09/2023

Views: 5941

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.