40 krachtige moederschapscitaten die alle moeders vieren (2023)

Er is geen 'kap zoals het moederschap, toch? Eeuwenlang werden moeders geprezen omdat ze boven en buiten gingen in de liefde, wijsheid en kracht die ze hun kinderen bieden - en er zijn tal van krachtige moederschapscitaten om die gevoelens te begeleiden.

Iedereen, van acteurs tot dichters, heeft zijn eigen moeder publiekelijk geprezen met gedenkwaardige citaten, en moeders van beroemdheden hebben hun eigen gedachten over het moederschap gedeeld.

Abraham Lincoln zei beroemd: "Alles wat ik ben, of hoop te zijn, heb ik te danken aan mijn engelenmoeder" over zijn moeder, Nancy, die stierf toen hij 9 jaar oud was.

2017,Halle Berry twitterde, "Voor mij is moederschap leren over de sterke punten waarvan ik niet wist dat ik ze had, en omgaan met de angsten waarvan ik niet wist dat ze bestonden."

Zelfs Aristoteles zou enige wijsheid over het moederschap hebben gehad: 'Moeders zijn meer gesteld op de vaders van hun kinderen, omdat ze er zekerder van zijn dat ze van henzelf zijn.'

Van auteurs tot beroemdheden, de liefde van moeders en de kracht in het moederschap valt niet te ontkennen.

Meer liefde voor moeders:

 • 65 moedercitaten die laten zien dat moeders de echte helden zijn
 • 45 moeder-zooncitaten om de band van jongensmoeders te vieren
 • 30 moeder-dochtercitaten die vol liefde zijn

40 moederschapscitaten

Of je nu op zoek bent naar een leuke moederschapsquote om te delen met je eigen moeder, een inspirerend bijschrift voor een post op sociale media of gewoon een beetje motivatie als je in de loopgraven van het ouderschap zit, deze 40 moederschapscitaten passen precies:

 • "Moederschap gaat over het opvoeden en vieren van het kind dat je hebt, niet het kind dat je dacht dat je zou krijgen." -Joan Ryan, "De watergever: het verhaal van een moeder, een zoon en hun tweede kans"
 • "Ik kan me geen grotere heldenmoed voorstellen dan het moederschap." -Lance Conrad, "De prijs van de schepping"
 • "Moederschap is een keuze die je elke dag maakt, om het geluk en welzijn van iemand anders boven die van jezelf te stellen, om de harde lessen te leren, om het goede te doen, zelfs als je niet zeker weet wat het juiste is ... en om jezelf keer op keer te vergeven dat je alles verkeerd hebt gedaan." -Donna Ball, "Thuis op lieveheersbeestjesboerderij"
 • “Het moederschap staat dicht bij goddelijkheid. Het is de hoogste, heiligste dienst die de mensheid op zich kan nemen.” —Howard W. Jager
 • “Wees een volwaardig mens. Moederschap is een glorieus geschenk, maar definieer jezelf niet alleen door het moederschap. Wees een volwaardig mens. Daar heeft je kind baat bij.” —Chimamanda Ngozi Adichie, "Beste Ijeawele, of een feministisch manifest in vijftien suggesties"
 • 'Dit is het moederschap voor jou', zei mijn eigen moeder. 'Door het leven gaan met je hart buiten je lichaam.'” —Jennifer Weiner
 • “Een krijger gelooft in een doel dat ze niet kan zien en vecht ervoor. Een krijger geeft nooit op. Een krijger vecht voor degenen die zwakker zijn dan zijzelf. Het klinkt als moederschap voor mij.” —Kristin Hannah, “De vier windstreken”
 • "(24/7) als je je eenmaal aanmeldt om moeder te worden, is dat de enige dienst die ze aanbieden." —Jodi Picoult, "Mijn zusters hoeder"
 • "Moederschap: alle liefde begint en eindigt daar." —Robert Browning
 • “Ik ben gezegend en ik zou niet dankbaarder kunnen zijn. Wil je weten waarom? Omdat ik een moeder ben, maar dat is maar de helft. Ik ben gezegend omdat ik, als het moet, nog steeds gewoon een dochter kan zijn. Ik heb het gevoel dat er niets kostbaarder is dan beide rollen tegelijk te hebben.” —Adrianna Stepiano
 • "Ik kan me geen grotere heldenmoed voorstellen dan het moederschap." - Lance Conrad
 • "Soms is de kracht van het moederschap groter dan de natuurwetten." —Barbara Kingsolver,"Homeland en andere verhalen"
 • "De natuurlijke staat van het moederschap is onbaatzuchtigheid." —Jessica Lange
 • “Er is geen groter goed in de hele wereld dan het moederschap. De invloed van een moeder op het leven van haar kinderen is onberekenbaar.” —James E. Faust
 • “Het moederschap was voor mij de grote gelijkmaker; Ik begon me met iedereen te identificeren.” — Annie Lennox
 • "Ik ben een moeder en moeders hebben niet de luxe om uit elkaar te vallen in het bijzijn van hun kinderen, zelfs als ze bang zijn, zelfs als hun kinderen volwassen zijn." —Kristin Hannah, "De nachtegaal"
 • “Het moederschap is de grootste gok ter wereld. Het is de glorieuze levenskracht. Het is enorm en eng — het is een daad van oneindig optimisme.” — Gilda Radner
 • “Het moederschap heeft me op veel manieren ontspannen. Je leert omgaan met crisissituaties. Ik ben een jongleur geworden, denk ik. Het is allemaal een groot circus, en niemand die mij kent, gelooft dat ik het aankan, maar soms wel.” — Jane Seymour
 • “Moeder worden heeft me een hoger niveau van zelfvertrouwen gegeven. Ik heb me nog nooit zo krachtig gevoeld.' — Kelly Clarkson
 • ‘Er is geen essentiëlere rol in het leven dan die van het moederschap.’ — Ouderling M. Russell Ballard
 • "Het moederschap is al moeilijk genoeg zonder oordeel van anderen die niet het hele verhaal kennen." —Sarah Addison Allen, "Eerste Vorst"
 • "Er is eeuwige invloed en macht in het moederschap." —Julie B. Beck
 • "Als mij werd gevraagd om het moederschap te definiëren, zou ik het hebben gedefinieerd als liefde in zijn puurste vorm. Onvoorwaardelijke liefde." —Revathi Sankaran
 • “Je volgt geen les; je wordt in het moederschap gegooid en leert van ervaring.Jennie Finch
 • “Het moederschap is zwaar. Als je gewoon een geweldig klein schepsel wilt om van te houden, kun je een puppy nemen. —Barbara Walters
 • "Soms is de kracht van het moederschap groter dan de natuurwetten." —Barbara Kingsolver
 • "Moederschap is het mooiste en het moeilijkste." -Ricki-meer
 • "Het moederschap verandert alles."Adriana Trigiani
 • “Het moederschap is de grootste potentiële invloed in het menselijk leven, hetzij ten goede of ten kwade. Het beeld van de moeder is het eerste dat zich op de ongeschreven pagina van de geest van het jonge kind drukt. Het is haar liefkozing die als eerste een gevoel van veiligheid oproept; haar kus, het eerste besef van genegenheid; haar sympathie en tederheid, de eerste verzekering dat er liefde in de wereld is.” —David O. McKay
 • "Tot dusverre is het machtige mysterie van het moederschap dit: hoe komt het dat het allemaal voelt alsof er nooit iets wordt gedaan." —Rebecca Woolf
 • “Het uitverkoren moederschap is de echte bevrijding. De keuze om een ​​kind te krijgen maakt de hele ervaring van het moederschap anders, en de keuze om op andere manieren generatief te zijn kan eindelijk worden gemaakt, en wordt nu door veel vrouwen gemaakt, zonder schuldgevoel.” —Betty Friedan, "De vrouwelijke mystiek"
 • “Ik denk dat het moederschap de nobelste taak van allemaal is, omdat je het niet op je gemak kunt doen of het kunt aanpassen aan je voorkeuren. Je moet bereid zijn om alles op te geven wanneer je deze taak op je neemt: je tijd, rustige nachten, je hobby's, je streven naar fysieke fitheid, al het moois dat je hebt gehad, en alle privé-kleine genoegens die je misschien als een recht beschouwde, van late diners en lange weken in bad tot weekendexcursies en fietstochten ... Ik zeg niet dat je geen van deze dingen kunt hebben, maar je moet bereid zijn om ze allemaal los te laten als je kinderen wilt krijgen en ze op de eerste plaats wilt zetten. -Johann Christoph Arnold, "Bedreigd: uw kind in een vijandige wereld"
 • "Het is de vloek van het moederschap. Je moet van ons houden, zelfs als we je lastig vallen." —Julia Quinn, "De hertog en ik"
 • 'Zo'n mysterieuze zaak, het moederschap. Wat moet een vrouw dapper zijn om eraan te beginnen.” —M.L. Stedman
 • “Het moederschap is een Sisyfus-taak. Je bent klaar met het dichtnaaien van een naad en een andere scheurt open. Ik ben gaan geloven dat dit leven dat ik draag nooit echt zal passen. — Jodi Picoult
 • “Het moederschap brengt evenveel vreugde als altijd, maar het brengt ook verveling, uitputting en verdriet met zich mee. Niets anders zal je ooit zo gelukkig of zo verdrietig, zo trots of zo moe maken, want niets is zo moeilijk als iemand helpen zijn eigen individualiteit te ontwikkelen, vooral terwijl je worstelt om die van jezelf te behouden. —Marguerite Kelly
 • “Verbrande toast is eigenlijk vrij symbolisch voor het moederschap. Als jij degene bent die de toast heeft aangebrand, schraap je hem eraf en eet je hem zelf op. Als ze het hebben verbrand, eet je het omdat ze het speciaal voor jou hebben verbrand. —Emily Watts
 • “Het echte moederschap is anders. Het is beter en het is rommeliger en het is ingewikkelder. Het zal je hart breken en je harder laten lachen dan je je ooit had kunnen voorstellen." —Melanie Shankle,"Sparkly Green Earrings: Catching the Light at Every Turn"
 • "'Je hebt genoeg geleden.' Dat werd vanaf dat moment mijn mantra voor het moederschap. Je hebt genoeg geleden. Als je het gemakkelijker kunt maken, maak het dan gemakkelijker en voel je er niet schuldig over. — Ali Wong
 • "Het moederschap lijkt een strijd zonder winstoogmerk: hoe je het ook besluit te doen (of niet te doen), iemand zal je bekritiseren." —Celeste Ng, "Overal kleine vuurtjes"

Gerelateerde video:

Hoda en Jenna proberen te raden welk vrouwelijk icoon deze citaten zei

8 maart 202305:01

Kait Hanson

Kait Hanson is een lifestyle-reporter voor TODAY. Ze is afgestudeerd aan de Penn State University en begon haar carrière in collegiale sportcommunicatie.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 16/08/2023

Views: 5935

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.